kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu
i obronności państwa” pk. „SZAFIR”


PROJEKT: „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych”

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zastosowanie nowoczesnych technik materiałowych w znacznym podniesieniu niezawodności, parametrów mechanicznych i trakcyjnych układu zawieszenia w pojazdach terenowych.

Planowane efekty: Zastosowanie wyników projektu przyczyni się do poprawy parametrów funkcjonalnych pojazdów terenowych, zapewniając ich większą niezawodność w trudnych warunkach eksploatacji.

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Lider),
MARIGOLD Mariusz Tarka,
Politechnika Wrocławska

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 584 323,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 584 323,00 PLN
OKRES REALIZACJI: 2021-2023

 PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU SZAFIR