kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Akredytacja OiB - Ministra Obrony Narodowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, jako instytucja świadcząca usługi na rzecz obronności państwa posiada kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) przydzielony w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS) podmiotom gospodarczym (PG).

ŁUKASIEWICZ - PIMOT uczestniczy w ocenie wyrobów, o której mowa w ustawie o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r., poz.114)

Potwierdzeniem uprawnień Łukasiewicz - PIMOT w zakresie badawczym i certyfikacyjnym są:

  1. Certyfikat akredytacji Nr 23/MON/2021 udzielony dla Zespołu Laboratoriów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,
  2. Certyfikat akredytacji Nr 22/MON/2021 udzielony Jednostce Certyfikującej Wyroby Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.


 http://pimot.lukasiewicz.gov.pl/dokumenty/mon1.pnghttp://pimot.lukasiewicz.gov.pl/dokumenty/mon2.png