WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO ADKUNKTA w Zakładzie Paliw Płynnych i Biogospodarki

 Informacja w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Paliw Płynnych i Biogospodarki

Zgodnie z procedurą konkursową, komisja powołana ds. oceny kandydatów na stanowisko  adiunkta w ZakładziePaliw Płynnych i Biogospodarkizapoznała się ze zgłoszoną kandydaturą i oceniła pozytywnie  kandydaturę  dr inż. Marleny Owczuk.  Komisja rekomenduje Panią dr inż. Marlenę Owczuk  do zatrudnienia na stanowisku adiunkta  w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmie Dyrektor PIMOT w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu.