Wyniki konkursu na stanowisko profesora w Laboratorium Badań Pojazdu

Zgodnie z procedurą konkursową, komisja powołana ds. oceny kandydatów na stanowisko profesora w Laboratorium Badań Pojazdów zapoznała się ze zgłoszonymi kandydaturami i  pozytywnie oceniła kandydaturę dr. hab. inż. Witolda Luty. Komisja rekomenduje Pana dr.hab. inż. Witolda Luty do zatrudnienia na stanowisku profesora w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w  Laboratorium Badań Pojazdów.