OGŁOSZENIE: Lista zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Działając zgodnie z §7 pkt 7, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2017.04.04 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, jednocześnie realizując postanowienia §8 pkt 3, w/w Rozporządzenia, ogłaszamy listę zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego:

  1. Wózek widłowy Balcancar typ DV 1792.33.23; seria 8608 o wartości 6900,00 PLN,
  2. Wózek widłowy Balcancar typ DV 1792.33.23; seria 8605 o wartości 7700,00PLN,
  3. Wózek widłowy BETA typ 204005; seria 0220033397 o wartości 15400,00PLN.