Komunikat o wyniku pracy komisji

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pn.  Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dokonała oceny Kandydatów uwzględniając m.in. opracowaną iprzedstawioną koncepcję rozwoju Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki kandydatury Pana Andrzeja Muszyńskiego na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.