Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Odnawialnej


PimotPRZEMYSŁOWY   INSTYTUT   MOTORYZACJI  W  WARSZAWIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Odnawialnej

                                                                  

IWarunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które chcą podjąć pracę naukową w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze ochrony środowiska i oddziaływania motoryzacji na środowisko na podstawie umowy o pracę, oraz spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 96 poz. 618), odpowiednio do ww. stanowiska naukowego.

Instytut będzie stanowił podstawowe miejsce pracy.

II. Wymagane dokumenty

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta

2.      Kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie) ze zdjęciem

3.      Odpis dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

4.       Życiorys zawodowy

5.      Wykaz publikacji

6.      Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

III. Komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko naukowe” do dnia 16.06.2015 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Dyrektora Przemysłowego Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55,03-301 Warszawa.

IV. Kwestionariusz do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30-06-2015.

Dodatkowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: +48 22 7777 015+48 22 7777 291