WYNIKI konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Odnawialnej

Informacja w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Odnawialnej

Zgodnie z procedurą konkursową, komisja powołana ds. oceny kandydatów na stanowisko  asystenta w Zakładzie Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Odnawialnej zapoznała się ze zgłoszoną pozytywnie oceniła kandydaturę mgr inż. Katarzyny Suchockiej i rekomenduje Panią mgr inż. Katarzynę Suchocką do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmie Dyrektor PIMOT w porozumieniu z Rada Naukową Instytutu.